Uşaqların oyun oynaması niyə vacibdir?

  1. Uşaqlar oyun vasitəsilə öyrənir.

Oyunun əhəmiyyətini kiçiltməyin. Uşaqlar oyunla öyrənir və inkişaf edir.

Bunun sayəsində onların həm təfəkkür, həm də fiziki bacarıqları inkişaf edir.

Təfəkkür bacarığı- Uşağınızı oyun zamanı “qəhrəmanlarının”qarşılaşdığı hansısa bir problemi düşünərək həll etməyə, problemdən çıxış yolunu axtarmağa çalışır.

Fiziki bacarıqlar –  O güc sərf edərək özü üçün yeni oyun ərazisi, oyuncaqlar yaratmağa başlayır. Hər şeyin yalnız pulla satın alınmadığını, özü də fiziki və zehni güc sərf edərək nələrsə yarada biləcəyini öyrənir.

  1. Oyun sağlıqdır

Oyun hərəkət deməkdir. O uşaqların güclü və sağlıqlı bir formada böyümələrinə köməkçi olur. Eyni zamanda o bu gün bir çox uşağın yaşadığı piylənmə probleminə qarşı güclü vasitədir.

  1. Oyun stresi azaldır

Oyun uşağın emosional inkişaf  etməsini təmin edir. O uşaqları əyləndirərək narahat və stressdən azad olmasına köməkçi olur.

  1. Oyun düşündüyünüzdən daha faydalıdır

Oyun sadə və qarışıqdır. Oyunun bir neçə növü var: Simvolik,  sosial-dramatik, funksional, qaydalı və.s. Alimlər oyunun daha bir neçə növünü araşdırırlar. Uşaqların oyunla necə öyrəndiyi, açıq havada oyun oynamağın uşaqların sağlamlığına necə təsir etdiyi yəqin ki, hər birinizə məlumdur.

  1. Oyuna zaman ayırın

Valideynlər uşaqlarının təhsilinin ən böyük dəstəkcisidir. Təhsil ilə yanaşı valideynlər çalışmalıdırlar ki,  məktəbdə ya da evdə mümkün olduğu qədər övladlarının çox oyun oynamasına nəzarət etsinlər. Yuxarıda da dediyimiz kimi oyun fiziki, sosial və emosional inkişaf deməkdir.

  1. Oyun və öyrənmək bir yerdə baş verir

Oyun və öyrənmək iki ayrı məşğuliyyət deyil, onlar bir-biri ilə sıx bağlıdır. Oyun və təhsilin bir-biri ilə əlaqəsini başa düşmək üçün bunu labarotoriyada keçirilən bir dərs kimi başa düşə bilərsiniz. Belə olan şagirdlər həm pratik, həm nəzəri bilik əldə edir, həm də əylənirlər.

  1. Açıq havada oynamağa üstünlük verin

Öz uşaqlığınızı xatırlayın. Övladınızın açıq havada uşaqlıq xatirlələri olmasını təmin edin.

  1. Empatiya qabiliyyətini inkişaf etdirir

Oyun oynayarkən bir neçə qəhrəmanı o özü canlandırmalı olacaq. Belə olduqda o yalnız uşaq kimi deyil, ata, ana, polis, müəllim kimi  düşünməyə, davranmağa çalışacaq. Bu zaman siz də uşağınızın müxtəlif kimlikləri necə qəbul etdiyini, onlar haqqında nə düşündüyünü öyrənmiş olacaqsınız.

  1. Oyun uşağı öyrənmə mühitidir

Oyun oynayarkən uşaqlar  bu vaxta qədər öyrəndiklərini praktik şəkildə reallaşdırırlar. Məsələn, restoran oyununda uşaqlar menyular hazırlayır, ərzaqlara qiymət qoyur və hesablayırlar. Bu da onlar üçün bir növ inkişaf mühitidir.