“Əylənərək Öyrənirik!”

Oyunlar uşaqların sevimli əyləncəsidir.

Oyunların balacaların sosial emosional, fiziki inkişafında mühüm rolu var. Uşaq bağçasının tərbiyəçi müəllimi  Sevanə Rəfiyeva  “Əylənərək öyrənirik” devizi ilə bağçada oyunlar təşkil edildiyini söyləyir.

“Uşaqlar oyunların sayəsində dostlaşmağı, oyuncaqları paylaşmağı öyrənirlər. Hərəkətli oyunlar isə uşaqların fiziki, zehni inkişafına yaxşı təsir edir. Oyun vaxtı uşaqlar rəngləri, sayları öyrənə bilirlər. Bütün bunlardan əlavə isə oyunların göz yaddaşına böyük əhəmiyyəti var” – deyə tərbiyəçi söyləyir.