“Əylənərək Öyrənirik!”

Oyunlar uşaqların sevimli əyləncəsidir. Oyunların balacaların sosial emosional, fiziki inkişafında mühüm rolu var. Uşaq bağçasının tərbiyəçi müəllimi  Sevanə...