Uşaqların çəkdiyi rəsmlər onların ruh halını əks etdirir

Rəsm bizə uşaqların iç dünyası haqqında vacib məlumatları verir.  Bu səbəblə uşağın çəkdiyi rəsmlər yaxşı analiz edildikdə onların xüsusiyyətlərini, insanlar arasındakı münasibətlərini, emosianal problemlərini, incikliklərini, qorxularını ortaya çıxararaq onları daha yaxından başa düşməyimizə kömək edər. 4-6 yaşarası uşaqlar özlərinin, ailəsinin və yaxın bildikləri digər insanların rəsmlərini çəkirlər.

  • Uşaqların rəsmlərində istifadə etdikləri düz və kəsintili xətlər, həssas xarakterli olmaları ilə əlaqəlidir. Basdırılaraq çəkilən qalın xətlər isə şiddətə meyilli xarakterinin olmasını göstərir.
  • Uşaqların rəsmlərində istifadə etdikləri rənglər onların fiziki xüsusiyyətlərini əks etdirir. Sağlam və xəstə uşaqlarla aparılan araşdırmada ciddi xəstəliyi olan uşaqların rəsmlərində xəstəliklərinin fərqində olduqlarının nişanı olan müxtəlif rənglər istifadə etdikləri aşkar edilib. Xəstə uşaqlar tərəfindən ən çox istifadə olunan rəng qaradır. Qırmızı rəng həm sağlam, həm də xəstə uşaqlar tərəfindən istifadə edilsə də xəstə uşqlar daha çox istifadə ediblər.
  • Rəsmdə başın normaldan böyük çəkilməsi emosianal və sosial tarazlığın pozulması ilə əlaqədar olmaqla yanaşı, özünü zəka cəhətdən yaşıdlarından geri görən və valideynləri tərəfindən müvəffəqiyyətsizliyinə görə təzyiq altında olan uşaqlarda rast gəlinir. Normaldan kiçik çəkilən baş  rəsmi insanlarla münasibət qurmaqda çətinlik çəkən xüsusiyyəti əks etdirir.
  • İri çəkilən gözlər uşağın dünyaya marağının yüksək olduğunu göstərir. İçi boş və ya nöqtə olaraq çəkilən gözlər isə uşağın qapalı olmasına işarətdir.

Mənbə: milliyet.com.tr