“Uşaq bağçasında xarici dil öyrədilir” – Video


Cəmiyyətdə xarici dil bilənlərə tələbat artdıqca valideynlər də azyaşlı övladlarının müxtəlif xarici dilləri öyrənməsinə maraq göstərir. Bakı şəhərində yerləşən  uşaq bağçası isə uşaqların gələcəyi üçün mühüm olan bu amili artıq öz tədris metodologiyasında tətbiq edir. Bağçaya gələn uşaqlar müxtəlif dərslər, oyunlarla yanaşı interaktiv üsulla da xaricidilləri mənimsəyirlər.

Samirə xanım, valideynlərin uşaqlarını bağçaya əmanət etdikləri zaman hansı meyarlara diqqət yetirmək lazım olduğundan danışdı.

Samirə Muxtarova:

Təbii ki, valideynlər bağçaya uşaqlarını əmanət etdikləri zaman 1-ci onların təhlükəsizliyi, yəni sağlam qidalanması ilə maraqlanırlar.2-ci əsas yerlərdən birini təhsil tutur. Və bununla yanaşı xarici dil öyrədilməsinə çox maraqlıdırlar. Bağçaya müraciət edən valideynlərin 80%-i ilk öncə uşaqlarının rus dilini yaxşı bimələrini istəyirlər. Yəni rus dilinə müraciət daha çoxdur.  Onunla paralel ingilis dili ilə də maraqlanırlar.

Müsahibimiz onu da qeyd etdi ki, uşaqların mənimsədiklərinin böyük qismi bağça yaşına düşür ona görə də uşağa necə öyrədirsənsə elə də qavrayır.

Samirə Muxtarova:

Uşağın qavramağından çox şey asılıdır. Amma uşaqlarda həyatı boyu öyrəndikləri, mənimsədikləri  mövzuların çoxu 7 yaşına kimi tamamlanır. Bunun da böyük qismi bağça vaxtına düşür. Yəni uşağa necə öyrədirsənsə, elə də qavrayır onu, götürür.

Direktorun sözlərinə görə, uşaqların xarici dillərə yiyələnməsi üçün bağçadan əlavə valideyinlərdə bununla məşğul olmalıdır.

Samirə Muxtarova:

Bir də uşaqla bağçadan əlavə, valideynin də evdə məşğul olmağından çox şey asılıdır. Həm valideyn, həm bağça, bir də uşağın izlədiyi kanallardan çox şey asılıdır. Məsələn mən azyaşlı uşaqların televiziya izləməsinə  qarşıyam. Onun əvəzinə daha çox kitab oxunsa ,nağıl oxunsa və şəkilli kitablar vasitəsilə ikinci və ya üçüncü dil öyrədilsə, uşaq daha tez qavrayır bu zaman.

Samira xanım həmçinin qeyd edir ki, uşaq bağçasının uşaqlara xarici dil öyrədilməsi üçün xüsusi metodologiyası mövcuddur və bu metologiyanın tətbiqi uğurlu nəticələr verir.

Samirə Muxtarova:

Daha çox şəkillərdən istifadə olunur, ondan sonra, proyektor vasitəsilə rus və ya ingilis dillidirsə, onlara aid kiçik cizgi filmlərini bərabər izləyirlər, nağılları müzakirə edirlər. Bir çox didaktik materialımız var. Yəni, kitablarımız, oyuncaqlarımız. Peşələr vasitəsilə dil öyrədilir. Teatr vasitəsilə dil öyrədilir, hansısa səhnəcik qurulur. Rollar vasitəsilə öyrədilir. Ona görə də, uşaqlar daha tez mənimsəyirlər.

Müsaibimiz həmçinin onu da qeyd etdi ki, bağçada xarici dil öyrənən uşaqla, məktəbdə xarici dil öyrənən uşaq arasında fərqlər olur.Psixoloqların fikrincə 5 yaşında uşağın inkişafı lazımi həddə çatdığı üçün məhz bu yaşda xarici dil öyrənmək lazımdır. 8-10 yaşına çatdıqda isə, 2-3 dili uşağa paralel öyrətmək  bir qədər çətin olur.

Samirə Muxtarova:

İlkin tanış olan və tanışlığı da möhkəm olan uşaq məktəbdə təkrar o dilləri öyrədəndə öyrənməyən uşağa görə daha tez qavrayır və daha tez öyrənir. Sözləri tələffüz eməkdə çətinliyi olmur.

Psixoloqların fikrincə 5 yaşında uşağın inkişafı lazımi həddə çatdığı üçün məhz bu yaşda xarici dil öyrənmək lazımdır. 8-10 yaşına çatdıqda isə, 2-3 dili uşağa paralel öyrətmək bir qədər çətin olur.