“Balacaların nağıllar aləminə səyahəti”

Nağıllar uşağın zehni inkişafı üçün əhəmiyyətli sayılır. Nağıllarla böyüyən uşaqlar həm zəngin söz ehtiyatına, həm də səlis nitq qabiliyyətinə sahib olurlar. Bunlarla yanaşı balacalar nağıllar vasitəsilə yaxşını pisdən, doğrunu yanlışdan ayırd etməyi öyrənirlər.

“Education Management Network”ə daxil olan “Baby Star” uşaq bağçasının tərbiyəçiləri də nağılların uşaq inkişafına müsbət təsirlərini nəzərə alaraq balacalara tez-tez nağıl oxuyurlar. Daha sonra həmin nağılı uşaqlarla birlikdə səhnələşdirərək onların aktyorluq bacarıqlarını da inkişaf etdirirlər.

Qeyd edək ki, “Education Management Network”ə daxil olan digər bağçalarda da mütəmadi olaraq uşaqlara nağıllar oxunur və səhnələşdirilir.