Uşağa yemək yedirərkən diqqətli olun

usaq_yemekQida borusuna yad cisim, qida və ya su düşən zaman böyüklər də boğula bilirlər. Qida borusuna yad cism düşdükdə reflekslər hərəkətə keçir və öskürərək yad cismi xaric etməyə çalışır.

Bu, çox çətin bir prosesdir və əziyyətli olur. Uşaqlar bu işi yerinə yetirə bilmədiklərinə görə, onlarda hadisə faciə ilə sona yetir. Bu zaman uşaqların köməyinə böyüklər çatmalıdırlar. Uşaqlarda boğulma baş verdikdə aşağıdakı əlamətlər meydana çıxır:

* uşaqlar ağlaya bilmirlər, nəfəsalma çətinləşir
* uşaqlar qışqırırlar, amma, səsləri çıxmır
* uşaqların gözləri bərəlir, onların gözlərində qorxu hissi olur
* uşaqların ağzı açılır və şirə ifraz olunur
* dəri qızarır, sonra göyərir
* uşaq əllərini boğazlarına doğru uzadırlar
* bəzən uşaqların huşu itir

Bu vəziyyətdə nə etmək lazımdır?

1. Uşağın əllərini yuxarı qaldırmaq lazımdır. Bu zaman onların nəfəs boruları genişlənir.
2. Uşağı üzü aşağı şəkildə yerə uzadıb, kürək nahiyəsindən 5 dəfə təzyiq edərək basmaq lazımdır.
3. Uşağın qida borusuna xırda əşya və ya qida düşübsə, o zaman onun ayaqlarından tutub sallamaq və dilinin kökünü barmaqla basmaq lazımdır.

Uşağın nəfəs borusunu rahatlaşdırmaq üçün nə etməli?

1. Uşağı bir əllə arxadan qucaqlayıb, digər əllə onun mədə nahiyəsini sıxmaq lazımdır.
2. Uşağı üzü aşağı şəkildə saxlamaq və kürək nahiyəsindən vurmaq lzımdır.
3. Nəfəs borusuna ağır əşya, konfet və s. düşübsə, o zaman uşağın ayağından tutub başı aşağı tutmaq və silkələmək lazımdır.

Əgər nəfəs borusuna yad cism düşən uşağı bir yaşı bitibsə, o zaman valideyin uşağa daha diqqətlə yanaşmalıdır. Çünki ananın təşvişini uşaq hiss edəcək, daha da həyəcanlanacaq.

Mənbə: immunitet.az