Mükafatlandırmanın hansı növləri var?

Uşaq inkişafında önəmli yeri olan mükafatlandırmanın hansı növləri var? Valideyn övladını necə mükafatlandırsın?