“Hər uşaq bir incidir”

“Hər Uşaq Bir-İncidir” - ReportajMəktəbəqədər təhsil həyatın təməlidir. Bu dövrdə öyrənmə sürəti çox yüksəkdir. Hər yaş qrupunun ümumi inkişaf xüsusiyyətləri o yaş qrupundakı bütün uşaqlar üçün ortaqdır; ancaq hər uşağın özünəməxsus xüsusiyyətlərinin olduğu da unudulmamalıdır. Ətraf, uşağın inkişafına və öyrənmə motivasiyasına dərindən təsir edir. Uşağın nə qədər kəşf edə bilməsi, nələr öyrənməsi və hansı sürətlə öyrənməsi uşağın ətrafının nə qədər dəstəkləyici olması və ona nə kimi imkanlar yaradılması ilə düz mütənasibdir.

Uşağın sağlam bir beyin inkişafına sahib ola bilməsi üçün məktəbəqədər dövr boyunca sağlam qidalanması, məlumatlı bir mühit içərisində olması və uşağa yeni öyrənmə imkanlarının təqdim edilməsi lazımdır.

Uşaq bağçasında fəaliyyət uşaqlar üçün düzgün mühit yaradılması əsasında qurulmuşdur. Bağça standartlara uyğun olaraq işıqlı, havalandırma sistemli, sanitar-gigiyenik tələblərə uyğun tədris, yataq və  oyun otaqları ilə təchiz olunub. Müəllim faktoru məktəbəqədər təhsilin və uşağın inkişafına təsir edən ən əsas faktorlardan biridir. Bağçada çalışan müəllimlər də ali təhsilli və təcrübəli mütəxəsislərdir.

Uşaqlar yalnız sevgi və hörmət gördükləri, fikirlərinə önəm verilən və özlərini etibarda hiss etdikləri dəstəkləyici mühitlərdə kəşf edə və öyrənə bilirlər. Bu dəstəkləyici mühitin ən əhəmiyyətli komponenti isə müəllim ilə uşaq arasında qurulan ardıcıl və etibarlı əlaqədir. Müəllim, hər uşağın fərqli inkişaf və fərdi xüsusiyyətləri olduğunu və fərqli bacarıqlara sahib olduğunu daim ağılında tutmalıdır. O, uşağın var olan bacarıqlarını inkişaf etdirməli və yeni bacarıqlar qazanmasına dəstək olmalı, uşağa yaxşı bir nümunə olmalıdır.

Uşaq bağçasında tədris proqramı Hovard Gardnerin “Çoxlu Zəka” (Multiple Intelligences) nəzəriyyəsi əsasında Azərbaycan Respublikası Məktəbəqədər Tədris Proqramı istifadə edilərək hazırlanıb. Bu proqram, uşaqların zəngin öyrənmə təcrübələri vasitəsilə sağlam böyümələrini; motor, sosial və emosional, dil, nitq inkişafı,  məntiq, riyaziyyat, şəxsiyyət formalaşması, musiqi-ritm kimi sahələrdə inkişaflarının ən üst səviyyəyə çatmasını, özünə qulluq bacarıqlarını qazanmaları nəzərdə tutur.

Uşaq bağçasının digər bağçalardan fərqi ondan ibarətdir ki: Bağçanın kollektivi uşağın ehtiyaclarına və fərdi fərqliliklərinə uyğun olmağa çalışır. Onlar, uşağın motor, sosial, emosional, dil və idrak inkişafını dəstəkləyirik, özünə qulluq bacarıqlarını qazandırırıq və onu  məktəbə hazırlayır. Uşaqların ehtiyaclarını qarşılamaq məqsədilə təhsil anlayışına uyğun öyrənmə mühiti hazırlanır.Tədbirlər təşkil edərkən isə uşaqların maraq və ehtiyaclarını nəzərə alınır. Uşaq bağçası, təhsil müddətində uşağın nitqinin doğru və gözəl olmasına əhəmiyyət verir və bu səbəblə əlavə loqoped xidməti cəlb edir. Uşaqlarda sevgi, hörmət,  məsuliyyət, yardımlaşma, həmrəylik və paylaşma kimi duyğu və davranışları inkişaf etdirir.

Uşağa özünə hörmət və güvən hissi aşılanır, bütün tədbirləri isə oyun əsaslı təşkil edilir. Eyni zamanda uşaqların inkişafı və məktəbəqədər təhsili proqramını nizamlı olaraq qiymətləndirilir, qiymətləndirmə nəticələrini uşaqların, müəllimlərin və tədris proqramının təkmilləşdirilməsi məqsədilə istifadə edilir. Və ən önəmli məsələ isə uşaq bağçası Uşaqları Sevdiyi üçün Bu işi görür.

Bağçanın gələcək planlarının təməlində doğruluğuna əmin olduğu bu yanaşmanın, tədris metodikasının, inkişaf modelinin davamlılığına çalışmaq, komandanın gücləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi, bağçanın maddi-texniki imkanlarının daha da artırılması, dünya təcrübəsinin öyrənilməsi və tətbiq edilməsidir.