Balacalar riyazi hesablamanı bağçada öyrənir

Uşaqların şəxsiyyətinin formalaşmasında riyaziyyatın rolu böyükdür. Riyazi məşğələlər balacalarda məntiqi mühakimə yürüdə bilmək bacarığını inkişaf etdirir. “Education Management Network”a daxil olan  uşaq bağçasında da riyaziyyat məşğələlərinə xüsusi yer ayrılır. Tədris müddətində uşaqlarda təlimə maraq yaratmaq üçün riyazi oyunlardan istifadə olunur.