Uşaqların boyu nə zaman uzanmalıdır?

Yeniyetməlik dövrünün əvvəlində 5-6 sm qədər bir fərqlə boy atan uşaqlar, yeniyetməlik dövrünə girdiyi zama daha böyük bir dəyişiklik göstərir. Bu dövrdə uşaqlar tez bir şəkildə böyüyərək inkişaflarını tamamlayırlar.

Bəziləri erkən yaşda yeniyetməlik dövrünə girərkən, bəziləri gec yaşlarda girə bilirlər. Erkən yaşda yeniyetməlik dövrünə girən uşaqlar digər uşaqlara görə daha tez inkişaf etdikləri üçün birdən boya ata bilirlər.

Ancaq, böyümə hormonları tez sona çatdığı üçün boy qısalığı göstərə bilirlər. Bu, erkən yaşda yeniyetmə olan uşaqların sağlam olmadıqları mənasına gəlmir. Uşağında erkən yeniyetməlik dövrünə girdiyi ilə şübhələnən valideynlər, uşağını mütləq endokrin mütəxəssisinə aparsınlar.