Tullanmaq və öyrənmək arasında necə əlaqə var?

Uşaqlar 4 yaşında dayandıqları yerdə eyni anda iki ayağıyla da havaya qalxmağı bacarmalıdır. 5 yaşında isə iki ayağıyla irəliyə doğru atlanmalıdırlar.

Müəllimlərə tullanmağın oxuma və yazmaqla nə kimi əlaqəsinin olduğu maraqlıdır.

Bir-biri ilə çox əlaqəsi var…

Tullanmaq beyinciyi hərəkətə gətirir. Beynin bu bölümü tarazlıq, böyük motor bacarıqlarıyla yanaşı, diqqət toplamadan da məsuldur.

Bu səbəbdən də olduğu yerdə ya da irəliyə doğru tullanmaq, uşaqların diqqət bacarıqlarının inkişaı üçün ən təməl bacarıqlarından biridir.

Mənbə: www.egitimpedia.com