Bağçada ətraf aləmlə tanışlıq məşğələsi

Ətraf aləmlə tanışlıq uşaqların qavrayış və təsəvvürlərinin, təfəkkür və təxəyyüllərinin inkişafına təkan verir. Bu səbəbdən də “Education Management Network” təhsil şəbəkəsinə daxil olan bağçalarda ətraf aləmlə tanışlıq fənni tədris edilir. Uşaqların ətraf aləm, təbiət və cəmiyyət haqqında təsəvvürlərini düzgün formalaşdırmaq üçün bu fənn böyük önəm daşıyır. Uşaq bağçasının rus dili bölməsinin ətraf aləmlə tanışlıq məşğələsindən görüntüləri təqdim edirik: