Uşaqların Mədəni-Estetik və Yaradıcı İnkişafı

1. Təsviri alət və vəsaitlərdən təyinatına görə istifadə edir?

 
 
 

2. Sadə və rəngli karandaşdan istifadə edə bilir?

 
 
 

3. Flomasterdən istifadə edə bilir?

 
 
 

4. Rəngli təbaşirdən istifadə edə bilir?

 
 
 

5. Kömürdən istifadə edə bilir?

 
 
 

6. Rəngli boyadan istifadə edə bilir?

 
 
 

7. Qayçıdan istifadə edə bilir?

 
 
 

8. Fırçadan istifadə edə bilir?

 
 
 

9. Yapışqandan istifadə edə bilir?

 
 
 

10. Rəngli kağızlardan istifadə edə bilir?

 
 
 

11. Gil və plastilindən istifadə edə bilir?

 
 
 

12. Molbertdən istifadə edə bilir?

 
 
 

13. Palitradan istifadə edə bilir?

 
 
 

14. Rəsmetmə nümayiş etdirir? (Mövzular, bədii əsərlər, təsəvvürləri əsasında sadə obrazlar yaratmaq)

 
 
 

15. Yapma nümayiş etdirir? (Sadə obrazlar yaratmaq)

 
 
 

16. Kəsib yapışdırma nümayiş etdirir? (Kompozisiyalar qurmaq)

 
 
 

17. Verilmiş nümunə və sxemlər əsasında quraşdırma bacarıqları nümayiş etdirir? (Müxtəlif fiqurlar və kompozisiyalar düzəltmək)

 
 
 

18. Musiqini dinləyərək xarakterinə, janrına, melodiyasına, ritminə, səs tonuna, müəyyən hissəsinə görə fərqləndirir?

 
 
 

19. Musiqini solo və xorla oxuyur?

 
 
 

20. Musiqili-ritmik hərəkətləri yerinə yetirir? Rəqs edir?

 
 
 

21. Musiqi alətlərində tək və ansamblda ifa etmək bacarıqları nümayiş etdirir?

 
 
 

22. Müxtəlif janrlarda olan bədii əsərlərə – hekayələrə, nağıllara, təmsillərə reaksiya verir?

 
 
 

23. Əsərlərin məzmununa münasibət bildirir. Özü hekayəni tamamlayır, yeni qəhrəmanları təklif edir və s.?

 
 
 

Question 1 of 23