Uşaqların Mədəni-Estetik və Yaradıcı İnkişafı

1. Təsviri alətlərdən və vəsaitlərdən təyinatına görə istifadə edir? (Məs: karandaşla şəkil çəkmək, qayçı ilə kəsmək lazım olduğunu bilir)

 
 
 

2. Karandaşdan istifadə edə billir?

 
 
 

3. Flomasterdən istifadə edə bilir?

 
 
 

4. Rəngli boyadan istifadə edə bilir?

 
 
 

5. Fırçadan istifadə edə bilir?

 
 
 

6. Qayçıdan istifadə edə bilir?

 
 
 

7. Yapışqandan istifadə edə bilir?

 
 
 

8. Rəngli kağızlardan istifadə edə bilir?

 
 
 

9. Gildən istifadə edə bilir?

 
 
 

10. Plastilindən istifadə edə bilir?

 
 
 

11. Rəsmetmə bacarığı nümayiş etdirir? (Verilmiş və müstəqil seçilmiş mövzular üzrə süjetlər çəkmək)

 
 
 

12. Kəsib yapışdırma (applikasiya) bacarıqları nümayiş etdirir? (Hazır və kəsdiyi kağızlardan təsvirlər yaratmaq)

 
 
 

13. Yapma bacarıqları nümayiş etdirir? (Bir neçə fiqurdan ibarət sadə süjetlər yaratmaq)

 
 
 

14. Sadə quraşdırma bacarıqları nümayiş etdirir? (Tikinti, tullantı, təbiət materiallarından, kağız və kartondan müxtəlif modellər düzəltmək)

 
 
 

15. Musiqini dinləyərək janrına, melodiyasına, ritminə, səs tonuna görə fərqləndirir?

 
 
 

16. Musiqi alətlərini tanıyır? (Piano, nağara, qarmon, tütək, tar, kamança)

 
 
 

17. İfaçılıq bacarıqları nümayiş etdirir?

 
 
 

18. Bayram və əyləncələrin hazırlanması və keçirilməsində iştirak edir?

 
 
 

19. Müxtəlif janrlarda olan bədii əsərlərə-hekayələrə, nağıllara, təmsillərə reaksiya verir?

 
 
 

20. Bədii əsərlərin məzmununa münasibət bildirir? (Sual verir, qəhrəmanları xarakterizə edir)

 
 
 

21. Ətraf aləmdə baş verən hadisələrə qarşı düzgün qiymətləndirmə nümayiş etdirir?

 
 
 

Question 1 of 21