İndigo Uşaq Bağçası \ Qara Qarayev

Uşaq həftənin 6 günü 8:00 – dan 20:00 – dək yaşına uyğun olaraq qruplarda təlim – tərbiyə prosesinə cəlb olunur. Bağçada 5 dəfə qidalanır və 5 dəfədən çox müxtəlif məktəbə hazırlıq, idrak, mədəni – estetik, nitq, fiziki və sosial-emosional inkişaf etdirici və xarici dil proqramlarına uyğun məşğələlərə qoşulur və müxtəlif əyləncə və istirahət xarakterli tədbirlərdə iştirak edir.

Bağçalarımızın əsas məqsədi uşaqların fiziki və psixoloji, həmçinin intelektual inkişafını təmin edəcək tədris proqramlarını tətbiq etmək, sağlam və intelektual gələcək nəsil formalaşdırmaqdır.

Biz “Xoşbəxt uşaq hər zaman uğur əldə edəcək” prinsipinə inanaraq, “Övladınız Hər Şeyin Ən Yaxşısına Layiqdir” siyasətini fəaliyyətində tətbiq edərək, uşaqlara özlərini tanımaq və ifadə etmək imkanı yaradırıq.

Uşaq Bağçasında tədris qrupları 2 dildə – rus və azərbaycan dilində təşkil olunur və 2 yaşdan 6 yaşa qədər dövrü əhatə edir. Məşğələlər 20 nəfərlik qruplarda keçirilir. Qruplarda uşaqlarla işi tərbiyəçi, müəllimə və dayə həyata keçirir.

Uşağa Fərdi İnkişaf Planı Əsaslı Yanaşma

Gündə 12 Saatlıq, Həftədə 6 Günlük Xidmət

Online Müşahidə Kameraları və Nəqliyyat Xidməti

Sanitar – Gigiyenik Vəziyyətin Davamlı Yaxşılaşdırılması (Dezinfeksiya Tədbirləri)

Gündəlik Tibbi Nəzarət və Pediatr Müayinəsi

Valideynlər üçün Həftəlik Tədris və Fəaliyyət Hesabatı

Rüblük Uşaq İnkişafı Qiymətləndirilməsi

Peşəkar İşçi Heyəti və Davamlı Onların Təkmilləşdirilməsi

Uşaqların Ehtiyaclarına Fərdi Yanaşma

Xüsusi Təhlükəsizlik Tədbirləri

İldə 125 növlük Yemək Menyusu

 

 

 

 

 • Standart Paket
 • Economy Paket
 • Premium Paket
Tam Günlük Proqram (8:00 – 18:00) – Milli Kurrikuluma əsasən Tədris, Şahmat Kursu, İngilis dili Kursu, Rus dili/Azərbaycan dili Kursu, Rəqs Kursu, Gimnastika Kursu, Teatr Kursu, Əl İşi Məşğələsi, Ekskursiya, Dəyərlər Təlimi, Psixoloq Xidməti, Loqoped Xidməti
Yarım Günlük Proqram* (8:00 – 13:00) – Milli Kurrikuluma əsasən Tədris, Şahmat Kursu, İngilis dili Kursu, Rus dili/Azərbaycan dili Kursu, Rəqs Kursu, Gimnastika Kursu, Teatr Kursu, Əl İşi Məşğələsi, Ekskursiya, Dəyərlər Təlimi, Psixoloq Xidməti, Loqoped Xidməti Yarım Günlük Proqrama uşaq bağçasının yarım günlük fəaliyyətinə daxil olan məşğələ və kurslar daxildir.
Tam Günlük Proqram (8:00 – 18:00) Milli Kurrikuluma əsasən Tədris, Növbətçi Xidməti (18:00 – 20:00), Şahmat Kursu, İngilis dili Kursu, Rus dili/Azərbaycan dili Kursu, Rəqs Kursu, Gimnastika Kursu, Teatr Kursu, Dəyərlər Təlimi, Əl İşi Məşğələsi, Ekskursiya, Psixoloq Xidməti, Loqoped Xidməti, Fotoalbom + 9 FotoSessiya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Bədii Ədəbiyyat üzrə İş
 • Kağız İşi
 • Gil İşi
 • Hərflər üzrə İş
 • Rəsm
 • Sadə Riyazi Təsəvvürlər üzrə İş
 • Musiqi
 • Ətraf Aləmlə Tanışlıq
 • Nitq İnkişafı
 • Sensor Tərbiyə
 • Quraşdırma\Puzzle
 • Bədən Tərbiyəsi
 • Oyun Zamanı
 • Estetik Tərbiyə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Şənbə Günü Özəl Proqram
 • Növbətçi \ Dayə Xidməti
 • Nəqliyyat Xidməti
 • Fərdi Psixoloq Xidməti
 • Fərdi Loqoped Xidməti
 • Foto – Video Xidmət
 • Şahmat Kursu
 • İngilis dili Kursu
 • Rus dili Kursu
 • Məktəbə Hazırlıq Kursu
 • İbtidai Siniflərin Hazırlıq Kursu
 • Rəqs Kursu
 • Gimnastika Kursu
 • Robotiks Məşğələsi
 • Zəka Oyunları Məşğələsi
 • Əl İşi Məşğələsi
 • Teatr – Pantomima Kursu
 • Karate Kursu
 • Kapoeyra Məşğələsi
 • FotoAlbom + 9 FotoSessiya
Proqram ancaq şənbə günlərini əhatə edir və qarışıq qrup formasında müxtəlif məşğələlər vasitəsilə uşaqların günü təşkil olunur. Bu məşğələlərə əl işi (rəsm, gil işi, kağız işi və quraşdırma), ətraf aləmlə tanışlıq, rəqs, film saatı, nağıl saatı daxildir.
Xidmət uşaq bağçasının fəaliyyəti başa çatdıqdan sonra gec gəlmək məcburiyyətində qalan valideynlər üçün nəzərdə tutulub. Bu valideynlərin rahatçılığı məqsədilə 2 saata qədər növbətçilik – dayə xidməti təklif olunur. Bu müddət ərzində uşaq bağçasında nəzarətçi olur və uşaqlarla birlikdə müəyyən fəaliyyətlər təşkil edir.
Valideynlərin istələrinə uyğun olaraq müəyyən maşrutlar üzrə nəqliyyat xidməti təklif olunur. Bu xidmət kənar partnyor şirkət tərəfindən təşkil olunur.
Uşaqlarda müşahidə edilən psixoloji və davranış problemlərinin aradan qaldırılması məqsədilə uşaq bağçası daxilində psixoloji xidmət təklif olunur.
Uşaqlarda müşahidə edilən nitq qüsurlarının aradan qaldırılması məqsədilə uşaq bağçası daxilində loqoped xidməti təklif olunur.
Uşaqların ad günlərinin video və foto çəkilişinin həyata keçirilməsi məqsədilə uşaq bağçası daxilində foto – video çəkiliş xidməti təklif olunur.
Dərs müddəti 1 saat olmaqla həftədə 2 dəfə, ayda 8 dərs formasında təklif olunur və 4 yaşdan başlayan uşaqlar üçün proqram vasitəsilə şahmat öyrədilir, yarışlara cəlb olunur.
Dərs müddəti 1 saat olmaqla həftədə 2 dəfə, ayda 8 dərs formasında təklif olunur və 4 yaşdan başlayan uşaqlar üçün proqram vasitəsilə ingilis dili öyrədilir.
Dərs müddəti 1 saat olmaqla həftədə 2 dəfə, ayda 8 dərs formasında təklif olunur və 4 yaşdan başlayan uşaqlar üçün proqram vasitəsilə rus dili öyrədilir.
Dərs müddəti 2 saat olmaqla həftədə 2 dəfə, ayda 8 dərs formasında təklif olunur və 4 yaşdan başlayan uşaqlar üçün proqram vasitəsilə hərflər, saylar, bədii ədəbiyyat və məntiq öyrədilir.
Dərs müddəti 3 saat olmaqla həftədə 5 dəfə, ayda 20 dərs formasında təklif olunur və 6 yaşdan başlayan uşaqlar üçün proqram vasitəsilə ibtidai siniflərin dərslərinin hazırlanması məqsədilə kömək edilir.
Dərs müddəti 1 saat olmaqla həftədə 2 dəfə, ayda 8 dərs formasında təklif olunur və 4 yaşdan başlayan uşaqlar üçün proqram vasitəsilə milli və beynəlxalq rəqslər öyrədilir.
Dərs müddəti 1 saat olmaqla həftədə 2 dəfə, ayda 8 dərs formasında təklif olunur və 4 yaşdan başlayan uşaqlar üçün proqram vasitəsilə gimnastika hərəkətləri öyrədilir və bədən üzvləri hərəkət etdirilir.
Məşğələ müddəti 1 saat olmaqla həftədə 2 dəfə, ayda 8 dərs formasında təklif olunur və 4 yaşdan başlayan uşaqlar üçün proqram vasitəsilə robotların hazırlanması və idarəedilməsi öyrədilir.
Məşğələ müddəti 1 saat olmaqla həftədə 2 dəfə, ayda 8 dərs formasında təklif olunur və 4 yaşdan başlayan uşaqlar üçün proqram vasitəsilə zəkanın inkişafı və gücləndirilməsi təmin edilir.
Məşğələ müddəti 1 saat olmaqla həftədə 2 dəfə, ayda 8 dərs formasında təklif olunur və 4 yaşdan başlayan uşaqlar üçün rəsm, kağız işi, gil işi və quraşdırma (applikasiya) vasitəsilə əl bacarıqları inkişaf edirilir.
Dərs müddəti 1 saat olmaqla həftədə 2 dəfə, ayda 8 dərs formasında təklif olunur və 4 yaşdan başlayan uşaqlar üçün proqram vasitəsilə teatr hərəkətləri, özünü bədii ifadə etmə, çıxış etmə bacarıqları öyrədilir və tamaşaya hazırlaşdırılır.
Dərs müddəti 1 saat olmaqla həftədə 2 dəfə, ayda 8 dərs formasında təklif olunur və 4 yaşdan başlayan uşaqlar üçün proqram vasitəsilə karate hərəkətləri, özünü müdafiə etmə bacarıqları öyrədilir və yarışa hazırlaşdırılır.
Dərs müddəti 1 saat olmaqla həftədə 2 dəfə, ayda 8 dərs formasında təklif olunur və 4 yaşdan başlayan uşaqlar üçün proqram vasitəsilə kapoeyra hərəkətləri, özünü müdafiə etmə bacarıqları öyrədilir və yarışa hazırlaşdırılır.
Uşaqların uşaq bağçasındakı həyatının davamlı izlənilməsi məqsədilə 9 Fotosessiya və fotoalbomdan ibarət xidməti təklif edirik. Bu xidmət çərçivəsində uşağın hər ay 1 fotosessiyası təşkil olunacaq və ilin sonunda həmi fotosesiyalardan ibarət fotoalbom təqdim ediləcəkdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şahmat Kursu

İngilis dili Kursu

Rus dili/Azərbaycan dili Kursu

Rəqs Kursu

Gimnastika Kursu

Teatr Kurs

Dəyərlər Təlimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekskursiya

Psixoloq Xidməti

Loqoped Xidməti

Nəqliyyat Xidməti

Növbətçi Xidməti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discovery Club

Conversation Club

Üstün Zəkalılar Klubu

Valideyn Klubu

Ekoloqlar Klubu

Teatr Klubu

Şahmat Klubu

Gənc Musiqiçilər Klubu

Film Klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biz həftənin 6 günü 8:00 – dan 20:00 – dək fəaliyyət göstəririk. Bağçada qidalanma vaxtları gündəlik 5 dəfə olmaqla, 9:00 – Səhər Yeməyi, 11:00 – Şirniyyat Vaxtı, 13:00 – Nahar Yeməyi, 15:00 – Meyvə Vaxtı, 18:00 – Axşam Yeməyi təmin edilir. Bağçada istirahət vaxtı gündə 1 dəfə olmaqla, 13:30 – dan 15:00 – dək həyata keçirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[maxgallery id=”7326″]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünvan: Q. Qarayev m/s. Sirin Mirzayev 52

Mob.: (+99450) 218 55 63

Baby Star Uşaq Bağcası

Uşaq həftənin 6 günü 8:00 – dan 20:00 – dək yaşına uyğun olaraq qruplarda təlim – tərbiyə prosesinə cəlb olunur. Bağçada 5 dəfə qidalanır və 5 dəfədən çox müxtəlif məktəbə hazırlıq, idrak, mədəni – estetik, nitq, fiziki və sosial-emosional inkişaf etdirici və xarici dil proqramlarına uyğun məşğələlərə qoşulur və müxtəlif əyləncə və istirahət xarakterli tədbirlərdə iştirak edir.

Bağçalarımızın əsas məqsədi uşaqların fiziki və psixoloji, həmçinin intelektual inkişafını təmin edəcək tədris proqramlarını tətbiq etmək, sağlam və intelektual gələcək nəsil formalaşdırmaqdır.

Biz “Xoşbəxt uşaq hər zaman uğur əldə edəcək” prinsipinə inanaraq, “Övladınız Hər Şeyin Ən Yaxşısına Layiqdir” siyasətini fəaliyyətində tətbiq edərək, uşaqlara özlərini tanımaq və ifadə etmək imkanı yaradırıq.

Uşaq Bağçasında tədris qrupları 2 dildə – rus və azərbaycan dilində təşkil olunur və 2 yaşdan 6 yaşa qədər dövrü əhatə edir. Məşğələlər 20 nəfərlik qruplarda keçirilir. Qruplarda uşaqlarla işi tərbiyəçi, müəllimə və dayə həyata keçirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uşağa Fərdi İnkişaf Planı Əsaslı Yanaşma

Gündə 12 Saatlıq, Həftədə 6 Günlük Xidmət

Online Müşahidə Kameraları və Nəqliyyat Xidməti

Sanitar – Gigiyenik Vəziyyətin Davamlı Yaxşılaşdırılması (Dezinfeksiya Tədbirləri)

Gündəlik Tibbi Nəzarət və Pediatr Müayinəsi

Valideynlər üçün Həftəlik Tədris və Fəaliyyət Hesabatı

Rüblük Uşaq İnkişafı Qiymətləndirilməsi

Peşəkar İşçi Heyəti və Davamlı Onların Təkmilləşdirilməsi

Uşaqların Ehtiyaclarına Fərdi Yanaşma

Xüsusi Təhlükəsizlik Tədbirləri

İldə 125 növlük Yemək Menyusu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Standart Paket
 • Economy Paket
 • Premium Paket
Tam Günlük Proqram (8:00 – 18:00) – Milli Kurrikuluma əsasən Tədris, Şahmat Kursu, İngilis dili Kursu, Rus dili/Azərbaycan dili Kursu, Rəqs Kursu, Gimnastika Kursu, Robotiks Məşğələsi, Teatr Kursu, Əl İşi Məşğələsi, Ekskursiya, Dəyərlər Təlimi, Psixoloq Xidməti, Loqoped Xidməti
Yarım Günlük Proqram* (8:00 – 13:00) – Milli Kurrikuluma əsasən Tədris, Şahmat Kursu, İngilis dili Kursu, Robotiks Məşğələsi, Rus dili/Azərbaycan dili Kursu, Rəqs Kursu, Gimnastika Kursu, Teatr Kursu, Əl İşi Məşğələsi, Ekskursiya, Dəyərlər Təlimi, Psixoloq Xidməti, Loqoped Xidməti
Tam Günlük Proqram (8:00 – 18:00) – Milli Kurrikuluma əsasən Tədris, Növbətçi Xidməti (18:00 – 20:00), Şahmat Kursu, İngilis dili Kursu, Rus dili/Azərbaycan dili Kursu, Robotiks Məşğələsi, Rəqs Kursu, Gimnastika Kursu, Teatr Kursu, Əl İşi Məşğələsi, Ekskursiya, Psixoloq Xidməti, Loqoped Xidməti, Dəyərlər Təlimi, Fotoalbom + 9 FotoSessiya, Doğum Günü (Foto və ya Video Çəkiliş, Animator) Təşkili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[one_half]
 • Bədii Ədəbiyyat üzrə İş
 • Hərflər üzrə İş
 • Sadə Riyazi Təsəvvürlər üzrə İş
 • Ətraf Aləmlə Tanışlıq
 • Sensor Tərbiyə
 • Bədən Tərbiyəsi
 • Estetik Tərbiyə

[/one_half]

 • Kağız İşi
 • Gil İşi
 • Rəsm
 • Musiqi
 • Nitq İnkişafı
 • Quraşdırma\Puzzle
 • Oyun Zamanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şahmat Kursu

İngilis dili Kursu

Rus dili/Azərbaycan dili Kursu

Rəqs Kursu

Gimnastika Kursu

Teatr Kursu

Dəyərlər Təlimi

Robotiks Məşğələsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekskursiya

Psixoloq Xidmət

Loqoped Xidməti

Nəqliyyat Xidməti

Növbətçi Xidməti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Şənbə Günü Özəl Proqram
 • Növbətçi \ Dayə Xidməti
 • Nəqliyyat Xidməti
 • Fərdi Psixoloq Xidməti
 • Fərdi Loqoped Xidməti
 • Foto – Video Xidmət
 • Animatorlar
 • Şahmat Kursu
 • İngilis dili Kursu
 • Rus dili Kurs
 • Məktəbə Hazırlıq Kursu
 • İbtidai Siniflərin Hazırlıq Kursu
 • Rəqs Kursu
 • Gimnastika Kursu
 • Robotiks Məşğələsi
 • Zəka Oyunları Məşğələsi
 • Əl İşi Məşğələsi
 • Teatr – Pantomima Kursu
 • Karate Kursu
 • Kapoeyra Məşğələsi
 • FotoAlbom + 9 FotoSessiya
Proqram ancaq şənbə günlərini əhatə edir və qarışıq qrup formasında müxtəlif məşğələlər vasitəsilə uşaqların günü təşkil olunur. Bu məşğələlərə əl işi (rəsm, gil işi, kağız işi və quraşdırma), ətraf aləmlə tanışlıq, rəqs, film saatı, nağıl saatı daxildir.
xidmət uşaq bağçasının fəaliyyəti başa çatdıqdan sonra gec gəlmək məcburiyyətində qalan valideynlər üçün nəzərdə tutulub. Bu valideynlərin rahatçılığı məqsədilə 2 saata qədər növbətçilik – dayə xidməti təklif olunur. Bu müddət ərzində uşaq bağçasında nəzarətçi olur və uşaqlarla birlikdə müəyyən fəaliyyətlər təşkil edir.
valideynlərin istələrinə uyğun olaraq müəyyən maşrutlar üzrə nəqliyyat xidməti təklif olunur. Bu xidmət kənar partnyor şirkət tərəfindən təşkil olunur.
uşaqlarda müşahidə edilən psixoloji və davranış problemlərinin aradan qaldırılması məqsədilə uşaq bağçası daxilində psixoloji xidmət təklif olunur.
uşaqlarda müşahidə edilən nitq qüsurlarının aradan qaldırılması məqsədilə uşaq bağçası daxilində loqoped xidməti təklif olunur.
uşaqların ad günlərinin video və foto çəkilişinin həyata keçirilməsi məqsədilə uşaq bağçası daxilində foto – video çəkiliş xidməti təklif olunur.
uşaqların ad günlərinin yadda qalan olması üçün müxtəlif cizgi film qəhrəmanlarından ibarət animator komandasını təklif edir.
dərs müddəti 1 saat olmaqla həftədə 2 dəfə, ayda 8 dərs formasında təklif olunur və 4 yaşdan başlayan uşaqlar üçün proqram vasitəsilə şahmat öyrədilir, yarışlara cəlb olunur.
dərs müddəti 1 saat olmaqla həftədə 2 dəfə, ayda 8 dərs formasında təklif olunur və 4 yaşdan başlayan uşaqlar üçün proqram vasitəsilə ingilis dili öyrədilir.
dərs müddəti 1 saat olmaqla həftədə 2 dəfə, ayda 8 dərs formasında təklif olunur və 4 yaşdan başlayan uşaqlar üçün proqram vasitəsilə rus dili öyrədilir.
dərs müddəti 2 saat olmaqla həftədə 2 dəfə, ayda 8 dərs formasında təklif olunur və 4 yaşdan başlayan uşaqlar üçün proqram vasitəsilə hərflər, saylar, bədii ədəbiyyat və məntiq öyrədilir.
dərs müddəti 3 saat olmaqla həftədə 5 dəfə, ayda 20 dərs formasında təklif olunur və 6 yaşdan başlayan uşaqlar üçün proqram vasitəsilə ibtidai siniflərin dərslərinin hazırlanması məqsədilə kömək edilir.
dərs müddəti 1 saat olmaqla həftədə 2 dəfə, ayda 8 dərs formasında təklif olunur və 4 yaşdan başlayan uşaqlar üçün proqram vasitəsilə milli və beynəlxalq rəqslər öyrədilir.
dərs müddəti 1 saat olmaqla həftədə 2 dəfə, ayda 8 dərs formasında təklif olunur və 4 yaşdan başlayan uşaqlar üçün proqram vasitəsilə gimnastika hərəkətləri öyrədilir və bədən üzvləri hərəkət etdirilir.
məşğələ müddəti 1 saat olmaqla həftədə 2 dəfə, ayda 8 dərs formasında təklif olunur və 4 yaşdan başlayan uşaqlar üçün proqram vasitəsilə robotların hazırlanması və idarəedilməsi öyrədilir.
məşğələ müddəti 1 saat olmaqla həftədə 2 dəfə, ayda 8 dərs formasında təklif olunur və 4 yaşdan başlayan uşaqlar üçün proqram vasitəsilə zəkanın inkişafı və gücləndirilməsi təmin edilir.
məşğələ müddəti 1 saat olmaqla həftədə 2 dəfə, ayda 8 dərs formasında təklif olunur və 4 yaşdan başlayan uşaqlar üçün rəsm, kağız işi, gil işi və quraşdırma (applikasiya) vasitəsilə əl bacarıqları inkişaf edirilir.
dərs müddəti 1 saat olmaqla həftədə 2 dəfə, ayda 8 dərs formasında təklif olunur və 4 yaşdan başlayan uşaqlar üçün proqram vasitəsilə teatr hərəkətləri, özünü bədii ifadə etmə, çıxış etmə bacarıqları öyrədilir və tamaşaya hazırlaşdırılır.
dərs müddəti 1 saat olmaqla həftədə 2 dəfə, ayda 8 dərs formasında təklif olunur və 4 yaşdan başlayan uşaqlar üçün proqram vasitəsilə karate hərəkətləri, özünü müdafiə etmə bacarıqları öyrədilir və yarışa hazırlaşdırılır.
dərs müddəti 1 saat olmaqla həftədə 2 dəfə, ayda 8 dərs formasında təklif olunur və 4 yaşdan başlayan uşaqlar üçün proqram vasitəsilə kapoeyra hərəkətləri, özünü müdafiə etmə bacarıqları öyrədilir və yarışa hazırlaşdırılır.
uşaqların uşaq bağçasındakı həyatının davamlı izlənilməsi məqsədilə 9 Fotosessiya və fotoalbomdan ibarət xidməti təklif edirik. Bu xidmət çərçivəsində uşağın hər ay 1 fotosessiyası təşkil olunacaq və ilin sonunda həmi fotosesiyalardan ibarət fotoalbom təqdim ediləcəkdir.

Discovery Club

Conversation Club

Üstün Zəkalılar Klubu

Valideyn Klubu

Ekoloqlar Klubu

Teatr Klubu

Şahmat Klubu

Gənc Musiqiçilər Klubu

Film Klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biz həftənin 6 günü 8:00 – dan 20:00 – dək fəaliyyət göstəririk. Bağçada qidalanma vaxtları gündəlik 5 dəfə olmaqla, 9:00 – Səhər Yeməyi, 11:00 – Şirniyyat Vaxtı, 13:00 – Nahar Yeməyi, 15:00 – Meyvə Vaxtı, 18:00 – Axşam Yeməyi təmin edilir. Bağçada istirahət vaxtı gündə 1 dəfə olmaqla, 13:30 – dan 15:00 – dək həyata keçirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[maxgallery id=”4951″]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünvan: Nizami ray. Rüstəm Rüstəmov küç.,44D
(Neftçilər metrosunun arxası).
Tel.: (012) 323 79 45
Mob.: (055) 212 55 16
Email: baby.star@bagcam.az