Uşaqların Sosial-Emosional İnkişafı

1. Nəzakətli sözlərdən istifadə edə bilir, lazım olduğu yerdə icazə istəyir? (Məs: təşəkkür edirəm, çox sağ ol, olar?)

 
 
 

2. Özünə aid suallara cavab verir?

 
 
 

3. Hisslərini başa düşür və adekvat ifadə edir? (Sevinc, kədər və həyəcanını ifadə edir?)

 
 
 

4. Qaydaları anlayır və onlara riayət edir?

 
 
 

5. Sadə tapşırıqları yerinə yetirir?

 
 
 

6. Özünü müsbət ifadələrlə tərif edir?

 
 
 

7. Özünə aid əşyaları paylaşır?

 
 
 

8. Qrup fəaliyyətində iştirak edir?

 
 
 

9. Digərləri ilə oynayır və qarşılıqlı fəaliyyətdə olur?

 
 
 

10. Özündən kiçiklər, öz yaşıdları və böyüklərlə ünsiyyət qurur?

 
 
 

11. Kiçik münaqişələri həll edə bilir?

 
 
 

12. Ehtiyacları haqqında fikirlərini ifadə edir?

 

 
 
 

13. Problemlərin həllinə maraq göstərir?

 
 
 

14. Sevimli insanları sadalayır? (Valideynlər, bacı-qardaş, müəllimlər, dostlar)

 
 
 

15. Özünü qrupun üzvü kimi göstərməyə cəhd edir?

 
 
 

16. Xoşladığı məşğuliyyəti fərqləndirir?

 
 
 

17. Sadə əmək tapşırıqlarını yerinə yetirir? (Məs: konstruktorla, rəngli boyalarla və s. işləyir)

 
 
 

Question 1 of 17