Uşaqların Sosial-Emosional İnkişafı

1. Arzu və istəklərini özünəməxsus tərzdə icra edir?

 
 
 

2. Məqsədləri ətrafında fikrini cəmləyə bilir?

 
 
 

3. Məsələnin həllini axtararkən özünəinam, təşəbüskarlıq və müstəqillik nümayiş etdirir?

 
 
 

4. Özünün və digərlərinin hisslərini bölüşür?

 
 
 

5. Özünü ifadə edə bilir?

 
 
 

6. Qaydalara sərbəst əməl edir?

 
 
 

7. Lazımi situasiyalarda qaydaları başqalarına açıqlayır?

 
 
 

8. Ondan tələb olunan məsuliyyətli davranışları tam dərk edir, yerinə yetirir?

 
 
 

9. Özünə inam hissi var?

 
 
 

10. Yeni situasiyalara tez uyğunlaşır?

 
 
 

11. Özündən kiçiklər, öz həmyaşıdları və böyüklərlə tez ünsiyyət qurur?

 
 
 

12. Qrupun üzvü kimi fəaliyyət göstərir?

 
 
 

13. Ünsiyyətini yaşadığı mühitin sosial normalarına əsasən tənzimləyir?

 
 
 

14. Ünsiyyət qurduğu insanlar arasında fərqlərə (fiziki, irqi, mili, dini, cinsi, sosial) hörmət edir və dözümlü yanaşır?

 
 
 

15. Müstəqil işləyir və oynayır?

 
 
 

16. Öz hərəkətlərini başqalarının hərəkətləri ilə müqayisə edir və qiymətləndirir?

 
 
 

17. Hərəkətlərini sosial normalara uyğun nümayiş etdirir?

 
 
 

18. Məsuliyyət daşıyır?

 
 
 

19. Ətraf aləm və ictimai hadisələrlə bağlı qiymətləndirmə bacarığı nümayiş etdirir?

 
 
 

20. Fərdi qaydada və kollektivdə əmək bacarıqları nümayiş etdirir?

 
 
 

21. Hisslərini kontrol edir?

 
 
 

Question 1 of 21