Uşaqların Sosial-Emosional İnkişafı

1. Arzu və istəkləri haqqında fikirlərini ifadə edir?

 
 
 

2. Böyüklərin söhbətinə müdaxilə edir?

 
 
 

3. Başqalarının istək və tələbatını nəzərə alır?

 
 
 

4. Emosiyalarını jestlər və mimikalarla ifadə edir?

 
 
 

5. Özünün liderliyini göstərməyə çalışır? (Məs: oyunlar zamanı digər həmyaşıdlarını idarə etmək, öz qaydalarını müəyyən etmək)

 
 
 

6. Problemlə üzləşdikdə köməklik istəyir?

 
 
 

7. Ətrafdakılara lazım olduğu halda yardım edir?

 
 
 

8. Başladığı işi sonadək çatdırmağa həvəslidir?

 
 
 

9. Başqaları ilə əlaqə qurur, əməkdaşlıq edir, onlara inam və hörmətlə yanaşır?

 
 
 

10. Hərəkətlərini sosial normalara uyğun olaraq nümayiş etdirir?

 
 
 

11. Özündən kiçiklər, öz həmyaşıdları və böyüklərlə ünsiyyət qurur?

 
 
 

12. Qrup oyununa qoşulur, rolunu müəyyən edir?

 
 
 

13. Oyunun qaydalarına əməl edir?

 
 
 

14. Özünə inam hissi var, lazım gəldikdə sərbəst qərar vermək istəyir?

 
 
 

15. Fərdi qaydada əmək bacarıqları nümayiş etdirir?

 
 
 

Question 1 of 15