Uşaqların Mədəni-Estetik və Yaradıcı İnkişafı

1. Sadə təsviri alətlərdən və vəsaitlərdən təyinatına görə istifadə edir?

 
 
 

2. Karandaşdan istifadə edə bilir?

 
 
 

3. Flomasterdən istifadə edə bilir?

 
 
 

4. Fırçadan istifadə edə bilir?

 
 
 

5. Yapışqandan istifadə edə bilir?

 
 
 

6. Qayçıdan istifadə edə bilir?

 
 
 

7. Plastilindən istifadə edə bilir?

 
 
 

8. Sadə rəsmetmə nümayiş etdirir? Düz xətt və dairə çəkir? (Rənglərdən istifadə edərək sadə əşya və təbiət şəkilləri çəkir, rəngləyir.)

 
 
 

9. Yapma bacarıqları nümayiş etdirir? (1-3 hissədən ibarət fiqurlar düzəldir.)

 
 
 

10. Kəsmə və yapışdırma bacarıqları nümayiş etdirir? (Kəsilmiş formalardan istifadə etməklə sadə kompozisiyalar qurur.)

 
 
 

11. Sadə quraşdırma bacarıqları nümayiş etdirir? (Tikinti materiallarından sadə modellər düzəldir.)

 
 
 

12. 8 kubla qala qurur?

 
 
 

13. 3 kubla körpü qurur?

 
 
 

14. Musiqini dinləyir, janrı və xarakterinə görə reaksiya verir?

 
 
 

15. Sadə mahnılar oxuyur?

 
 
 

16. Musiqili ritmik hərəkətlər edir?

 
 
 

17. Bəzi musiqi alətlərini tanıyır və adlandırır? (Piano, tütək, nağara)

 
 
 

18. Bayram və əyləncələrdə iştirak edir?

 
 
 

19. Bədii fəaliyyət üzrə müstəqil sadə yaradıcılıq bacarıqları nümayiş etdirir? (Məs: nağılı dinləyib sərbəst danışa bilir)

 
 
 

20. Şeir söyləyir, nağılları tanıyır, hekayəni dinləyir, nəticə çıxarır, tapmacaları tapır?

 
 
 

21. Ətraf aləmin gözəlliklərini duyur, qiymətləndirmə bacarığı nümayiş etdirir? (Məs: ağacların gül açmasına, evə yeni əşya alınmasına reaksiya bildirir, fikirlərini söyləyir, sevinir və s.)

 
 
 

Question 1 of 21