Uşaqların İdrak İnkişafı

1. 3 dairəsində sayma və hesablama əməliyyatlarını əşyalar üzərində yerinə yetirir?

 
 
 

2. 1-dən 5-dək sayların içində istənilən rəqəmi göstərir?

 
 
 

3. 1-dən 10-dək ritmik sayır?

 
 
 

4. Həndəsi fiqurları tanıyır? (Dairə, üçbucaq, kvadrat və s.)

 
 
 

5. Müxtəlif məsafələrdə olan əşyaları forma, rəng, hərəkət, ölçü, səs və qoxusuna görə tanıyır?

 
 
 

6. Əşyaları əlamətinə (forma, ölçü, kəmiyyət) görə fərqləndirir?

 
 
 

7. Əşyalar, həndəsi fiqurlar və rəqəmlərlə sadə əməliyyatlar (toplama, az-cox, uzun-qısa, böyük-kiçik, hündür-alçaq) yerinə yetirir?

 
 
 

8. 4 hissəli pazlı tamamlayır?

 
 
 

9. Məkan anlayışlarını fərqləndirir? (irəli-geri, yuxarı-aşağı, alt-üst)

 
 
 

10. Zaman anlayışlarını fərqləndirir? (səhər, günorta və axşam)

 
 
 

11. Zidd anlayışları ayırd edir? (eyni-fərqli, açıq-qapalı, çirkli-təmiz, ac-tox, gözəl-çirkin)

 
 
 

12. Rəngləri tanıyır və bənzədir?

 
 
 

13. Bədən üzvlərini göstərir?

 
 
 

14. Diqqəti yayınmadan hər hansı tapşırığı tamamlaya bilir?

 
 
 

15. Müstəqil işləyir, lazım gəlsə kömək istəyir?

 
 
 

16. Tapşırıqların yaxşı olmasına cəhd edir?

 
 
 

17. Öyrənməyi sevir?

 
 
 

Question 1 of 17