Uşaqların İdrak İnkişafı

1. 1-20 arası rəqəmləri ardıcıl düzə bilir?

 
 
 

2. 1-dən 10-dək rəqəmlərdən istifadə edərək obyektləri sıralayır?

 
 
 

3. 10 dairəsində sayma, hesablama əməliyyatları yerinə yetirir?

 
 
 

4. 1-100 arası ritmik sayır?

 
 
 

5. Müstəvi və fəza fiqurlarını fərqləndirir, müqayisə edir? (Kub, kürə, silindr, konus, piramida, prizma)

 
 
 

6. 10-25 hissəli pazlı tamamlayır?

 
 
 

7. Geometrik fiqurları birləşdirərək digər fiqurlar qurur?

 
 
 

8. 6-10 ədəd obyekti hər hansı xüsusiyyətinə görə ümumiləşdirir?

 
 
 

9. Hər hansı obyektin yarım və ya tam olması haqqında fikir söyləyir?

 
 
 

10. Həndəsi fiqurları seçir, fərqləndirir və müqayisə edir? (Dairə, üçbucaq, kvadrat, düzbucaqlı, oval, romb, trapesiya)

 
 
 

11. Tamamlanmamış insan rəsminə qol və ayaq çəkərək tamamlayır?

 
 
 

12. Canlıların və təbiətin xüsusiyyətini təsvir edir?

 
 
 

13. Cütləşdirmə, əlaqə qurma, qruplara ayırma, sıralama apara bilir?

 
 
 

14. Zidd anlayışını ayırd edir? (Açıq-tünd, başlanğıc-son, dərin-dayaz, düz-əyri)

 
 
 

15. Məkan anlayışı ilə bağlı ilkin riyazi əməliyyatar həyata keçirir? (Sağdan sola, yuxarıdan aşağıya, ortaya, küncə)

 
 
 

16. Zaman anlayışını dərk edir? (İlin fəsilləri, aylar, həftənin günləri, günün hissələri, saat)

 
 
 

17. Diqqətini daha uzun müddət toplaya bilir?

 
 
 

18. Ətraf aləmlə daha çox maraqlanır?

 
 
 

19. Fantaziyaları reallıqdan fərqləndirə bilir?

 
 
 

20. Səbəb-nəticə əlaqələrini sərbəst qura bilir?

 
 
 

Question 1 of 20