Uşaqlar və emosional istismar

Əvvəlcə emosional istismar davranışlarınəın hansılar olduğuna nəzər salaq: • Onu davamlı tənqid etmək, alçaltmaq • Davamlı olaraq qışqırmaq • Uşaq kömək...