“Hər uşaq bir incidir”

Məktəbəqədər təhsil həyatın təməlidir. Bu dövrdə öyrənmə sürəti çox yüksəkdir. Hər yaş qrupunun ümumi inkişaf xüsusiyyətləri o yaş qrupundakı bütün uşaqlar...