İncəsənətin uşaqların inkişafında rolu

Uşaqlar dünyanı kəşf etməyə başladıqda incəsənəti də artıq dərk etməyə başlayırlar. Araşdırmalar göstərir ki, incəsənətlə məşğul olmaq uşaqların erkən dönəm inkişafında xüsusi rol oynayır. Uşaqlar sözlə ifadə edə bilmədiyi ideya və duyğularını incəsənətin müxtəlif sahələri ilə göstərə bilirlər. Bu da onlara özünəinamı aşılayır.

Uşaqlar qayçı ilə kəsərkən, barmaqları ilə rəsm boyayarkən rənglərin, fiqurların fərqini anlaya bilir. Rəngləri qarışdırarkən belə səbəb-nəticə əlaqəsini qavrayır. Bununla da onlar öz bacarıqlarını təcrübədən keçirir və qərar vermə bacarığını təkmilləşdirə bilir. Onların yaradıcılıq fəaliyyətini bir valideyn kimi dəstəkləməyiniz də vacibdir. Məsələn, uşağınızın çəkdiyi rəsmini şərh etməkdə ona kömək edə bilərsiniz. Nə çəkmək istədiyi ilə bağlı sual verin və qoyun izah etsin. Ona söz bazası qazandırın. Məsələn, “Bu dairəni göy rəngdə çəkmisən”, “Günəş sarı rəngdə olur”. Çəkdiyi rəsmdə qarışdırdığı rənglərin necə belə alındırdığını ondan soruşun.

Uşaqlar öz işləri ilə bağlı danışaraq özlərini yaradıcılıqları ilə ifadə etməyi öyrənə biləcəklər. Lakin uşaqlarınızın yaradıcılığını dəstəkləyərkən onları yönləndirməyin. Qoyun istədiyi kimi yaradıcılıqlarını ortaya qoysunlar. Biz böyüklər üçün onların çəkdikləri nə qədər məntiqsiz gəlsə də, onlar üçün isə əslində yaradıcılığa və kəşfə yeni bir qapı açır. Bunu unutmamalıyıq ki, hər bir uşaq unikaldır, onların öyrənmə üsulu və sürəti fərqli olur.

Evdə uşaqlarınızla məşğul ola biləcəyiniz bir neçə yaradıcı fəaliyyətləri: Uşaqlar üçün müxtəlif janrda musiqilər açın. Uşaqlarınız sizinlə rəqs edərək həm əylənəcək, həm də musiqi notlarını sizinlə birgə kəşf edəcək. Mahnı ilə kifayətlənməyin, evdəki istənilən əşyaların necə səslər çıxardığını, maraqlı ritmlər qurmağı uşaqlarınızla birgə kəşf edin. Bizim tövsiyəmiz: nəlbəki gözəl başlanğıc olacaq. Yaradıcılıq bir karandaş və bir boş kağızla başlayır. Odur ki uşaqlarınızın yaradıcılığı üçün istədiyi kimi qaralamasına icazə verin. Fotoqrafiyanı uşaqlarınızla tanış edin. Təbiətin gözəlliyini – heyvanları, ağacları, budaqdakı quşların fotolarını birlikdə çəkin. Onlara ətraf-mühitimizi qorumağı öyrədərkən, heyvanlar və ağaclarla tanış edərkən yaradıcılığı da aşılamış olacaqsınız. “Dovşan, dovşan, a dovşan!” – onlara şeir oxuyun. Qoyun bədii ədəbiyyatın ritmini hiss etsin və bununla əylənsin. Hətta siz də şeir yazın! Bəlkə, siz də yaradıcı tərəfinizi ortaya çıxaracaqsınız. Kim bilir?